Δημιουργήθηκε απο GodTube.gr

Πνευματικές σκέψεις Ο στόχος!

  • 07 Δεκεμβρίου 2017
  • 251
  • 0
  • 0

Αλήθεια βλέπετε τι υψηλούς στόχους έχει βάλει ο Θεός στα παιδιά Του! Κοινωνοί θείας φύσεως, άγιοι, πράοι, ταπεινοί, ελευθερία, απολαύσεις πνευματικές, γένος εκλεκτό, λαός του Θεού, κληρονόμοι του Θεού! Μπορείς να συλλάβεις όλους αυτούς τους στόχους;  Προτιμάς να σέρνεσαι από τις σαρκικές επιθυμίες; Από τις επιθυμίες του κόσμου που είναι προσωρινές; Τα δίνεις όλα γι’ αυτή την προσωρινή ζωή, που φεύγει μέσα από τα χέρια σου σαν ατμός; Ο Θεός σε δημιούργησε για υψηλό σκοπό, για το περιβάλλον Του, για την αιώνια ζωή(1 Ιωάννη 2:25, 5:13, 1 Τιμοθέου 6:12,19, Ματθαίος 25:46)!

 

1.Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος. (Ματθαίος 5:48)

2.Να γείνετε κοινωνοί θείας φύσεως. (2 Πέτρου 1:4)

3.Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι άγιος. (1 Πέτρου 1:15-16)

4.Μάθετε απ’ εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. (Ματθαίος 9:13)

5.Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και Δάσκαλος, σας έπλυνα τα πόδια, και εσείς χρεωστείτε να νύπτεται τους πόδας αλλήλων. (Ιωάννη 13:14)

6.Ο Χριστός έπαθε υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. (1 Πέτρου 2:21)

7.Προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. 1 Κορινθίους 1:9)

8.Προσεκλήθητε εις ελευθερίαν. (Γαλάτας 5:13, Ρωμαίους 6:18,22, 7:14-25)

9.Να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως. (Εφεσίους 4:1)

10.Και η ειρήνη του Θεούας βασιλεύει εν ταις καρδίαις υμών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε. (Κολοσσαείς 3:15)

11.Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογίαν. (1 Πέτρου 3:9, Εφεσίους 1:3)

12.Ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνη. (1 Κορινθίους 7:15)

13.Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. (1 Θεσσαλονικείς 4:7)

14.Εις τον οποίον σας εκάλεσεν δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. (2 Θεσσαλονικείς 2:14)

15.Όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν. (2 Τιμοθέου 1:9)

16.Σεις είστε γένος εκλεκτόν…. όστις σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. (1 Πέτρου 2:9)

 

Λέξεις κλειδιά: Ο στόχος!

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια. Πρόσθεσε ένα σχόλιο.

 

Ψάχνετε για Εκκλησία στην περιοχή σας; Θέλετε να μιλήσετε με άλλους πιστούς για τον Χριστό; Επιθυμείτε να μελετήσετε την Αγία Γραφή; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο E-mail: contact@pneumatika.gr